Jste zde: Úvodní stránkaVeřejné fórum UR Veřejné fórum UR

Veřejné fórum UR

Veřejné fórum  UR 2017 - pozvánka

Veřejné fórum UR 2015 - stanovení TOP problémů Moravskoslezského kraje - vyhodnocení

Dne 13. 10. 2015 se konalo Veřejné fórum udržitelného rozvoje. Moravskoslezský kraj jej připravil jako setkání občanů, organizací a veřejné správy, na kterém společně hledali deset největších problémů kraje.

Fórum bylo zorganizováno Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje Ostrava a dle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR tzv. „10P“ – tj, společné hledání problémů v regionu.  

Bylo to třetí fórum našeho kraje, kterého se účastnilo 52 účastníků, kteří identifikovali „14 největších problémů“.

V následně vyhlášené webové anketě bylo 8 problémů potvrzeno hlasujícími z řad veřejnosti. Ankety se celkem zúčastnilo 420 hlasujících.

Konečné výsledky TOP problémů Moravskoslezského kraje:

OVĚŘENÉ PROBLÉMY
Oblast  Problémy
Sociální oblast a zdraví Podpora hospicové péče
Místní ekonomika a podnikání, udržitelná spotřeba  Zlepšení propojení trhu práce se systémem vzdělávání
Kultura, sport, volný čas  Od PC zpět ke sportu a přírodě – podpora dětí a mládeže směrem k pohybovým aktivitám
Správa věcí veřejných, globální odpovědnost Motivace pozitivního zapojení veřejnosti
Doprava Podpora návratu veřejnosti k hromadné přepravě
Místní ekonomika a podnikání Podpora malého a středního podnikání
Doprava Podpora ekologičnosti dopravy
Sociální oblast a zdraví Podpora pečujících osob a podpora svépomocných skupin v sociálních i zdravotnických oblastech

TOP problémy byly předloženy dne 25. 2. 2016 na zasedání Zastupitelstva kraje k projednání.